Biblioteka

Biblioteka

2016 03 08

   

"Aš negaliu pakeisti vėjo krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visada pasiekčiau savo tikslą"

                                                                                   ( Jimmy Dean)

      VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos biblioteka – vienas iš mokyklos padalinių, kurio pagrindinė funkcija – aprūpinti ugdymo procesą informacija ir pateikti ją savo skaitytojams. Bibliotekos veikla orientuota į mokyklos viziją – tai nuolat besikeičiantis, atviras naujovėms, aukštos kokybės reikalavimais savo veiklą grindžiantis mokyklos padalinys. Vykdydama mokyklos misiją – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus darbo rinkai, laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį mokymo procesą, ugdyti mokinių gebėjimus bei pilietines vertybines nuostatas, biblioteka kelia sau atitinkamus uždavinius: optimizuoti bibliotekos infrastruktūrą, aprūpinti ugdymo procesą reikalingais dokumentais, užtikrinti aukštą aptarnavimo kultūrą, teikti kokybiškas įvairaus pobūdžio paslaugas, padėti vartotojams orientuotis informacinėje erdvėje bei mokyti juos naudotis naujausiomis technologijomis aprūpintais informacijos ištekliais bei elektroninėmis duomenų bazėmis, kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją, skatinti asmeninį profesinį tobulėjimą. Bibliotekoje sukurta mokiniams patraukli mokymo aplinka kuri suteikia galimybę plėtoti jų informacinius gebėjimus. Visa tai keičia ir mokyklos bibliotekos paskirtį – nuo tradicinės bibliotekos, komplektuojančios knygų, vadovėlių fondus, iki mokyklos bibliotekos – informacinio centro, atliekančio pedagoginių naujovių,  ugdymo metodikų, informacijos paieškos ir sklaidos funkcijas, tampančiu visos mokyklos, kaip besimokančios organizacijos struktūriniu padaliniu.

                                                                 Bibliotekos vedėja Janina Narbutienė-Dzidolikienė

 

 


Bibliotekos taisyklės


Bibliotekos nuostatai


Naudingos nuorodos skaitytojams


Naudingos nuorodos mokytojui


Bibliotekos naujienos

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai