Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

2018 12 03

VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

 apie laisvą istorijos mokytojo pareigybę (dirbti pagal bendrojo ugdymo programas).

 Darbo apimtis – 8 pamokos per savaitę (papildomas darbas).  Asmuo priimamas dirbti iškart. Darbo sutartis neterminuota.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt,arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas.

2. Baigta mokomąjį dalyką atitinkanti studijų krypties programa; įgyta pedagogo kvalifikacija.

4. Darbo vyresnėse klasėse patirtis.

5. Kompiuterinis raštingumas.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.


VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą suvirinimo technologijos profesijos mokytojo pareigybę (pagal profesinio mokymo programas).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai asmeniui, siekiančiam dirbti mokytoju  turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  reikalavimams.

Pretendentas turi turėti inžinerinį išsilavinimą, gerai mokėti lietuvių kalbą, žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt, arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.


VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą elektrotechnikos profesijos mokytojo pareigybę (pagal profesinio mokymo programas).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai asmeniui, siekiančiam dirbti mokytoju  turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  reikalavimams.

Pretendentas turi gerai mokėti lietuvių kalbą, žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pretendentas turi turėti elektros, elektronikos ar automatikos inžinerinį išsilavinimą, gerai mokėti lietuvių kalbą, mokėti dirbti kompiuteriu įvairiomis programomis (privalumas - programavimo pagrindai),  žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, papildomo darbo sutartis. Darbo pradžia 2018-09-01.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt,  arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai