Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

2018 12 03

 

VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą psichologo asistento (psichologo) pareigybę.

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo apimtis – 27 val. per savaitę.

Darbo užmokesčio pastovioji dalis (kai darbo stažas minimalus):

psichologo asistento - nuo 660,43 eur. ;

psichologo (IV kategorija) – nuo 755,15 eur.

Pasiūlymą ir gyvenimo aprašymą teikti   mokykla@klsrm.lt,

tel. 8 (46) 348 006, 8 (46) 232 235,  8 (46) 348 007.

Adresas: 93159 Klaipėda, Statybininkų pr. 39.

Pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. Aukštasis išsilavinimas, atitinkanti studijų krypties programa.
  2. Įgyta pedagogo kvalifikacija (privalumas).
  3. Darbo vyresnėse klasėse patirtis.
  4. Kompiuterinis raštingumas.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo turėti šiuos originalius dokumentus:

  1. Gyvenimo aprašymą.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kt.).

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.


VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą suvirinimo technologijos profesijos mokytojo pareigybę (pagal profesinio mokymo programas).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai asmeniui, siekiančiam dirbti mokytoju  turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  reikalavimams.

Pretendentas turi turėti inžinerinį išsilavinimą, gerai mokėti lietuvių kalbą, žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt, arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.

 


VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą elektrotechnikos profesijos mokytojo pareigybę (pagal profesinio mokymo programas).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai asmeniui, siekiančiam dirbti mokytoju  turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  reikalavimams.

Pretendentas turi gerai mokėti lietuvių kalbą, žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pretendentas turi turėti elektros, elektronikos ar automatikos inžinerinį išsilavinimą, gerai mokėti lietuvių kalbą, mokėti dirbti kompiuteriu įvairiomis programomis (privalumas - programavimo pagrindai),  žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, papildomo darbo sutartis. Darbo pradžia 2018-09-01.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt,  arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai