Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

2018 12 03

 

VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą kiemsargio pareigybę.

 

Asmuo priimamas dirbti nuo 2020-01-02. Darbo sutartis neterminuota

Darbo trukmė – 40 val. per savaitę, nuo I iki V.

Darbo užmokestis – minimali mėnesio alga. Galimi priedai.

 

Pasiūlymą teikti arba kreiptis  mokykla@klsrm.lt 

Mob. tel. 8 687 70155 (direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai).

 

Adresas: Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

 

Darbo pobūdis:

Mokyklos teritorijos žaliųjų plotų ir pėsčiųjų takų priežiūra, valymas, žolės pjovimas, sniego kasimas, atliekų rūšiavimas ir tvarkymas ir kt.  

 

Reikalavimai pretendentams:

Mokėti dirbti siūlomą darbą.

Neturėti žalingų įpročių.

 

Atvykdamas pretendentas privalo turėti šiuos originalius dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Išsilavinimą ar kitus mokymąsi patvirtinančius dokumentus.
  3. Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

 

Pasirinkti pretendentai bus informuojami.


VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą suvirinimo technologijos profesijos mokytojo pareigybę (pagal profesinio mokymo programas).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai asmeniui, siekiančiam dirbti mokytoju  turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  reikalavimams.

Pretendentas turi turėti inžinerinį išsilavinimą, gerai mokėti lietuvių kalbą, žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt, arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.

 


VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS

S K E L B I M A S 

apie laisvą elektrotechnikos profesijos mokytojo pareigybę (pagal profesinio mokymo programas).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai asmeniui, siekiančiam dirbti mokytoju  turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  reikalavimams.

Pretendentas turi gerai mokėti lietuvių kalbą, žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pretendentas turi turėti elektros, elektronikos ar automatikos inžinerinį išsilavinimą, gerai mokėti lietuvių kalbą, mokėti dirbti kompiuteriu įvairiomis programomis (privalumas - programavimo pagrindai),  žinoti mokytojo darbą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, papildomo darbo sutartis. Darbo pradžia 2018-09-01.

Pretendentas teikia gyvenimo aprašymą el.paštu adresu mokykla@klsrm.lt,  arba adresu Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda.

Tik atrinkti pretendentai bus informuojami ir pakviečiami asmeniškai į pokalbį.

Atvykdamas į pokalbį pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Gali būti pateiktos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinus grąžinami pretendentui.

 

Pasiteiravimo telefono numeriai – 8 (46) 348006, 8 (46) 232035.

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai