Mokiniams

Mokiniams

PAGALBOS MOKINIUI SISTEMA


MOKINIŲ PAŽANGOS IR ŽINIŲ VERTINIMO SISTEMA


MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS


KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLOS VAIKO / JAUNUOLIO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija

Naudingos nuorodos

   Kaip pasiruošti egzaminams  Informacija apie studijas  Informacijos būsimiems studentams  Karjeros planavimo skyrius  Europos pažymėjimo priedėlis  Studijos

Skaityti toliau

Informacija

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

Skaityti toliau

Informacija

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Skaityti toliau

Informacija

Stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašas

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS BEI SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

Skaityti toliau

Informacija

Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas Arvydas Makaras

Skaityti toliau

Informacija

Vaiko gerovės komisija

MOKYKLOJE VEIKIA VAIKO GEROVĖS KOMISIJA Komisijos nario,  atsakingo už pavestas funkcijas, pareigos, vardas, pavardė Vaiko/Jaunuolio gerovės komisijos

Skaityti toliau

Informacija

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Skaityti toliau

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai