Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas Arvydas Makaras

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai