Socialinis pedagogas

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

ALINA MAŽEIKIENĖ

 Kontaktai:  Statybininkų pr. 392 aukštas, 217 kab.

El. paštas: socialinepadagoge@klsrm.lt

Tel. (8 605) 03 032

SVARBU. Konsultacijų metu visa paaiškėjusi informacija yra konfidenciali ir atskleidžiama tretiems asmenims tik sutikus klientui (jei klientas vaikas, tai sutikus ir jo tėvams) ir užtikrinant, kad informacijos atskleidimas nepakenks konsultuojamajam.

  Mokiniai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

  • susiduria su konfliktinėmis situacijomis, kurių patys vieni nėra pajėgūs išspręsti;
  • patiria patyčias, smurtą ar išnaudojimą;
  • turi mokymosi, elgesio sunkumų;
  • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
  • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
  • nenori mokytis ar lankyti pamokų;
  • nori atsisakyti žalingų įpročių;
  • reikalinga informacija apie socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą;
  • turi sumanymų ir idėjų, kurias galėtų įgyvendinti.

  Mano tikslas rūpintis socialine mokinių gerove – teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinti priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei mokykloje.

Socialinė pedagogė, teikdama pagalbą mokiniui, bendradarbiauja su grupių auklėtojais, dalykų mokytojais, tėvais, mokyklos ir kitų įstaigų specialistais; atstovauja mokinių interesus kitose institucijose.

 

                                                                                            SOCIALINĖS PEDAGOGĖS
                                                                                   ALINOS MAŽEIKIENĖS
                                                                                      DARBO GRAFIKAS

 

Darbo laikas
Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

PIRMADIENIS

 

8:00 – 17:30

9:00 – 14:00

11:00 – 11: 30

ANTRADIENIS

 

8:00 – 17:30

9:00 – 14:00

11:00 – 11: 30

TREČIADIENIS

 

8:00 – 17:30

9:00 – 14:00

11:00 – 11: 30

 

Kontaktinės valandos: konsultavimas, klasės valandėlės, grupiniai užsiėmimai, mokytojų susirinkimai, tėvų susirinkimai.

Nekontaktinės valandos: dokumentų tvarkymas, mokinių įvertinimų duomenų apdorojimas, profesijos kvalifikacijos kėlimas, informacinių stendų, prevencinės medžiagos ruošimas, bendradarbiavimas, konsultavimasis su kitų institucijų specialistais, ruošimasis konsultacijoms ir paskaitoms.

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai