Kontaktai

Kontaktai

Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
Įm. kodas 193180433
Statybininkų pr. 39,  93159 Klaipėda

 

                  Vadovai

 

 
L. e. direktoriaus pareigas
Arvydas VAITKUS
 Mokyklos vadovo antroji  kvalifikacinė kategorija.
Metalo apdirbimo vyresnysis profesijos mokytojas
 

 

Tel.    (+370 46) 232 123

El. p.   arvydas.vaitkus@klsrm.lt

 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sigita SKUBUTIENĖ
 
Mokyklos vadovo antroji kvalifikacinė kategorija.
Anglų kalbos mokytoja, estetikos vyresnioji mokytoja
 

 

Tel.    (+370 46) 232 035

El. p.   sigita.s@klsrm.lt

 

 

 

 
Gimnazijos skyriaus vedėja
Violeta BERTULIENĖ
 
Mokyklos vadovo trečioji kvalifikacinė kategorija.
Civilinės saugos profesijos mokytoja.
 

 

Tel.    (+370 46) 231 953

El. p.   violeta.bertuliene@klsrm.lt

 

 

 

 

 

Sektorinio centro vadovė, profesinio mokymo skyriaus vedėja Laimutė VIERAITIENĖ
 
Mokyklos vadovo antroji kvalifikacinė kategorija.
Darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnioji profesijos mokytoja
 

Tel.    (+370 46) 231 965

El. p.   laimute.vieraitiene@klsrm.lt

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, viešųjų pirkimų organizatorius
 
Romualdas ŠNIEPIS

Tel.    (+370 46) 348 012

El. p.   romualdas.s@klsrm.lt

 

 

 

                     Sekretorė
                     Tel. (+370 46) 348 006
                     Faks. (+370 46) 348 010
                     El. p.  mokykla@klsrm.lt

 

Mokymo dalies administratorė
Tel. (+370 46) 348 007
El. p. administratore@klsrm.lt
Bendrabutis (Statybininkų pr. 41, Klaipėda)
Tel. (+370 46) 348 014
Mob. tel.  +370 694 77840
El. p. administratore@klsrm.lt

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

El. paštas

L. e. direktoriaus pareigas

Arvydas VAITKUS

+370 46 232 123

arvydas.vaitkus@klsrm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sigita SKUBUTIENĖ

+370 46 232 035

sigita.s@klsrm.lt

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Romualdas ŠNIEPIS

+370 46 348 012

romualdas.s@klsrm.lt

Gimnazijos skyriaus vedėja

Violeta BERTULIENĖ

+370 46 231 953

violeta.bertuliene@klsrm.lt

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Laimutė VIERAITIENĖ

+370 46 231 965

laimute.vieraitiene@klsrm.lt

Darbų ir civilinės saugos inžinierius

Danguolė BALSĖ

+370 46 232 014

archyvare@klsrm.lt

Archyvarė, personalo vedėja

Danguolė BALSĖ

+370 46 232 014

archyvare@klsrm.lt

Bibliotekos vedėja

Janina NARBUTIENĖ-DZIDOLIKIENĖ

+370 650 80438

biblioteka@klsrm.lt

Sekretorė

Aida KLEINAUSKIENĖ

+370 46 348 006

mokykla@klsrm.lt

Mokymo dalies administratorė

Jūratė ŽIOGARIENĖ

+370 46 348 007

administratore@klsrm.lt

Administratorė (bendrabučio)

Gražina NAVAKAUSKIENĖ

+370 46 348 014

grazina@klsrm.lt

Vyriausioji buhalterė

Regina KMITĖ

+370 46 348 015

vyrbuhaltere@klsrm.lt

Buhalterė, kasininkė

Joana MILIAUSKIENĖ

+370 46 348 015

buhaltere@klsrm.lt

Psichologo asistentė

Ugnė KUNDROTIENĖ

+370 684 88896

psichologe@klsrm.lt

Socialinė pedagogė

socialinepedagoge@klsrm.lt

Projektų vadovė

Rasa Šiaulienė +370 46 232019 rasa@klsrm.lt

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai