Kuriamas inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo centras!

Kuriamas inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo centras!

2014 08 05

 Daugiau informacijos skaitykite http://www.klsrm.lt/lt/projektai/igyvendinami

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai