Prevencijos programa "Savu keliu"

Prevencijos programa "Savu keliu"

2019 02 25
Prevencijos programa

2018-2019 mokslo metais Mokykla prisijungė prie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos ,,Savu keliu“  ir jau šį mėnesį startatvo pirmosios grupių valandėlės I kurso mokiniams. Programos tikslas -  mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Prevencinę programą ir metodines rekomendacijas parengė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija:

http://www.sppc.lt/veikla/prevencija/

http://nerukysiu.lt

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/informacija

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai