Šventė sielai, atgaivai

Šventė sielai, atgaivai

2013 05 20

     Poezijos pavasariai respublikoje aidi keturiasdešimt devintą kartą, o mūsų mokykloje jau irgi tapo tradicija rengti šią šventę.

     Šiemet nutarėme praplėsti dalyvių ratą, džiugu, kad mūsų kvietimą išgirdo Klaipėdos statybininkų, siuvimo ir paslaugų verslo, turizmo, laivininkų ir net Smalininkų technologijų ir verslo mokyklų auklėtiniai ir jų mokytojai. Renginio dieną mokyklos fojė, prie durų, dalyvius sutiko šaunios lietuvaitės žemaitės, 01 LE grupės mokinės, pasipuošusios Klaipėdos krašto drabužiais, bet svarbiausia, kad jau tada pradėjo skambėti nuostabios E.Balsio menų gimnazijos mokytojo Gilvydo Bendoraičio vadovaujamo smuikininkų ansamblio atliekamos melodijos, kurių paklausyti sustodavo būsimieji suvirintojai, elektrikai, laivų korpusų surinkėjai, logistai-ekspeditoriai – mūsų mokyklos mokiniai, nedalyvaujantys renginyje. Muzikantai ir pradėjo „Poezijos pavasarį 2013“, nuskambėjus paskutiniams akordams, dar ilgai netilo aplodismentai: smuikų garsai visiems patiko. Renginio vedėjos – 02 LE grupės mokinės Gedvilė Steponaitytė ir Emilija Gudauskaitė – supažindino ir su kitais svečiais, „tikrais“ poetais – Žemaitijos krašto rašytojų bendrijos pirmininke V. Kairiene ir nariu E. Pociumi, kuriems, talkinant mokyklos bendrojo lavinimo skyriaus vedėjai V. Bertulienei, teko nelengva dalia būti skaitovų vertintojais, pakomentuoti deklamavimą ir išaiškinti geriausią – „Poezijos pavasario 2013“ laureatą.

     Sakoma, kad pasirodyti pirmam yra sunkiausia, jis turi „pralaužti ledus“, „duoti toną“. Šįkart pirmas į sceną užlipo tolimiausias svečias – Smalininkų technologijų ir verslo mokinys M. Naujokaitis, kuris labai nuoširdžiai padeklamavo pirmojo Poezijos pavasario 1965 m. laureato Just. Marcinkevičiaus eilėraštį „Šypsena gatvėje“. Lietuva – nedidelė, maža šalis, bet žmonės, ypač mokiniai, ypatingi, o J. Degutytės eilėraštis apie Lietuvą labai „tiko“ tos pačios mokyklos auklėtinei A. Kondratavičiūtei, mažai, trapiai mergaitei. Statybininkų mokykloje besimokanti O. Ščerbak, deklamuodama, šokdama, dainuodama M. Martinaičio „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, nepaliko abejingų: klausytojai plojo, lingavo – tiesiog smaginosi, džiūgavo. Po jos pasirodymo buvo galima sakyti kaip ir Eurovizijos metu ištartą muzikologo D. Užkuraičio frazę: ,,Tikriausiai girdėjome nugalėtoją“. Bet taškai ant i dar tik pradėti dėlioti. Kai į sceną užlipo Siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos mokinys Š. Daukantas deklamuoti M. Martinaičio „Kukučio baladžių“, atrodė, kad tokiu paprastu kūriniu apie paprastą archetipinį žemaitį Kukutį negalima „užkariauti“ klausytojų. Netiesa! Šarūno lūpomis po Lietuvą stebėdamasis vaikštinėjo gyvas Kukutis, o emocingumo, įtaigumo šiam mokiniui galėtų pavydėti ir diplomuotas aktorius. Žiūrovų simpatijų nusipelnė ir Turizmo mokyklos auklėtinis Ž. Selenis, susižavėjęs S. Parulskio eilėraščiu „Vabzdys“. Na, o kai išvydome būrelį juodai baltai apsirengusių su mėlynomis burėmis rankose jaunų žmonių ir jų mokytojų, iškart buvo aišku, kad čia Laivininkų mokyklos skaitovai, paruošę literatūrinę kompoziciją „Kai jūra pašaukia“.

     Jie ir deklamavo, ir grojo, ir dainavo. Renginyje dalyvavo ir du mūsų mokyklos mokiniai V. Stanius ir E. Plukas, pasirinkę Maironio eilėraštį „Aš norėčiau prikelti“ bei Salomėjos Nėries kūrinį „Tėvynei“. Skaitovai savo pasirodymą baigė, bet šventė dar tik įpusėjo, vieta prie mikrofono buvo užleista Žemaitijos krašto rašytojų bendrijos nariams, minėtų mokyklų poetams – mėgėjams. Šmaikščiai, kaip visada, savo eiles skaitė E. Pocius, išraiškingai, gyvai – V. Kairienė, drąsiai, pasitikinčiai – mūsų mokyklos socialinė pedagogė R. Staršelskienė, pirmą kartą viešai – Laivininkų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja D. Butkienė, jos kolegė P. Pilnikova, na, o kai savo sukurtas eiles pradėjo deklamuoti jų bendradarbis S. Macijauskas, norėjosi, kad jis skaitytų ir skaitytų – pavergė jie visi mūsų širdis. Ypatingą dėmesį noriu atkreipti į Statybininkų mokyklos mokinį Mantą Taujenį, kuris savo sukurtus eilėraščius perskaitė ramiai, kukliai, bet jis – perliukas, maža žvaigždelė, kuri, kas žino, gal ateityje taps didele žvaigžde, dėmesio vertu žmogumi kūrėju.

     Nelengva, oi nelengva buvo vertinimo komisijai, turėjusiai nuspręsti, o kas gi vertas šio poezijos konkurso laureato vardo. Jais tapo du šaunūs jauni žmonės: Statybininkų mokykloje besimokanti O. Ščerbak bei Siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos auklėtinis Š. Daukantas.

     Visiems dalyviams ir jų mokytojams buvo įteikti Padėkos raštai, Poezijos paukštės statulėlės, kurias sukūrė profesijos mokytojas S. Noreika, atminimo dovanėlės. Pagarbos verti kūrybiški, veiklūs minėtų mokyklų mokytojai A. Trapinė, Ž. Jamukianienė, R. Endziulaitienė, V. Šeputienė, V. Milinienė, L. Čepukonienė, K.Ambrazaitytė, D.Pašiškevičienė, D.Butkienė ir J.Anisimenko, ruošę mokinius šiam renginiui. Žinoma, reikia paminėti l. e. direktoriaus pareigas A. Vaitkų, direktoriaus pavaduotoją ugdymui S. Skubutienę, bendrojo lavinimo skyriaus vedėją V. Bertulienę, bibliotekos vedėją J. Dzidolikienę–Narbutienę - žmones, kurių dėka „Poezijos pavasario 2013“ garsai skambėjo mūsų mokykloje. Gera, kad yra asmenų, kurie šiame materialiame pasaulyje randa laiko ir jėgų kūrybai, kultūrai, dvasiniam tobulėjimui...

 

 

Renginio akimirkos:


Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai