Džiugūs gyvenimo momentai

Džiugūs gyvenimo momentai

2016 06 29

        Turbūt nė vienas negalėtų paneigti, kad baigus mokyklą gauti išsilavinimą patvirtinantį dokumentą yra vienas džiugiausių gyvenimo momentų. O tokių akimirkų kaip tik sulaukė mūsų mokyklos absolventai besibaigiant pirmajam vasaros mėnesiui. 95 trečiakursiai išlaikę teorijos ir praktikos įgytų kompetencijų vertinimus gavo profesinio mokymo diplomus ir tapo laisvi rinktis savarankiško gyvenimo ateitį: pasukti į darbo rinkos kelią ar studijuoti kolegijoje, universitete.

     Diplomų teikimo ceremonija pradėta Lietuvos himnu. Visiems susirinkusiems buvo žingeidu nuotraukose pamatyti save, mintimis sugrįžti į sustabdytą praeitį. Daug gražių sveikinimo žodžių absolventams pasakė l. e. direktoriaus pareigas A. Vaitkus, pavaduotoja ugdymui S. Skubutienė, paminėdama, jog šiųmetė laida- ypatinga, nes kaip tik liepos 1 d. mokyklai sukanka 80 metų nuo jos įkūrimo. Grupių vadovai (J. Sereda, A. Kišūnas, A. Savickas, susirgusį kolegą pavadavęs R. Taučius, D Šateikis) linkėjo vilčių išsipildymo, sėkmės, gerų žmonių šalia, kalbėjo ir dovanas mokyklai įteikė korpusininkai, elektrikai, suvirintojai, logistai ekspeditoriai, antrakursiams įteikdami testamentą su šmaikščiais palikimais...

     Buvo gera, džiugu, bet ir …liūdna, nes iš mokyklos išėjo 95 šaunūs jauni žmonės. Norisi tikėti, kad visi jie ras vietą čia, Lietuvoje, kai kurie galbūt net Klaipėdoje.

Renginio akimirkos:

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai