Metodinė konferencija

Metodinė konferencija

2016 05 04

     Jubiliejų kiekvienais metais nebūna, o 80-metis iš viso tiktai vieną kartą per gyvenimą. Ir jei jis ne žmogaus, o darbovietės, tai jau tikrai smagu švęsti. Todėl šiemet mes ir organizuojame jubiliejinius renginius. Vienas jų- vos prasidėjus pačiam gražiausiam pavasario mėnesiui mūsų mokykloje vykusi metodinė konferencija „MOKYMO METODŲ PASIRINKIMAS IR TAIKYMAS“ (patirtis ir naujovės), kurios moderatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Skubutienė. Pati pirmoji prie kompiuterio atsisėdo Danutė Laurinaitienė, ekonomikos, buhalterijos ir transporto įmonių vadybos mokytoja, kalbėjusi apie aktyvius mokymo(si) metodus profesinio mokymo pamokose. Labai įdomiai, pateikdamos daugybę pavyzdžių, apie kūrybiškumo ugdymą literatūros pamokose pasakojo Kristina Šauklienė ir Danguolė Pašiškevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos. Energingai, ,,aktyviai“ apie aktyvius mokymo(si) metodus mokant anglų kalbos kalbėjo Iveta Rankevitsa, vokiečių ir anglų kalbų mokytoja, skatindama kolegas taikyti jos minimus metodus. Suvirinimo technologijos mokytojas Donatas Šateikis rodė skaidres apie KEMPPI simuliatoriaus naudojimą mokant suvirinimo pagrindų, jo buvo įdomu klausytis ir bendrojo ugdymo mokytojams, tuo labiau kad mūsų mokykla yra profesinio mokymo institucija, tad visi moktytojai (ir profesijos, ir bendrojo ugdymo) ,,valgom tą pačią duoną“. Sigita Skubutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, padarė pranešimą apie pamokinės veiklos stebėjimo išvadas, metodines rekomendacijas: ,,Mokinių asmeninės pažangos įsivertinimas atsižvelgiant į mokymosi uždavinius. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“. Paskui vyko interaktyvios diskusijos, dalyviai dalinosi patirtimi, sakė savo pastabas, tarėsi vieni su kitais.

     Apibendrindama konferenciją moderatorė pateikė mokytojams pasiūlymų, nurodė tolesnio darbo gaires.

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai