Nieko nėra svarbiau už susitikimą

Nieko nėra svarbiau už susitikimą

2016 04 06

        Lietuvos mokytojų ,,Spindulio“ literatų draugijos Vilniuje narės VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos socialinės pedagogės Ritos Bijeikytės- Staršelskienės  pranešimo santrauka ,,Į SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU“ 2016-04-06

        Skuba laikas, keičiasi mados ir kartos, bet yra žmonių, kurie amžiams lieka gyvi. Vydūno filosofija, idėjos žadina lietuvius siekti žmogiškumo, pastebėti grožį, puoselėti lietuviškumą, domėtis apie Dievą – buvimą visame virš visko. Toks yra Lietuvos žymiojo mąstytojo Vydūno Dievo transcendentiškumo suvokimas.

        Vydūnui rūpėjo ,,pavieniai žmonės, pavienės tautos, net Amžiai yra mano ypatingi didžiojo slėpinio reiškiniai“ (Vydūno ,,Amžina ugnis“). Šiuo metu svarbu nepasiklysti didžiuliame informacijos sraute, totaliniame bejėgiškume išlikti žmonėmis, stipriais ir akylais. /.../

         2015 metais Klaipėdos universitetas išleido Ritos Bijeikytės- Gatautės poezijos rinktinę ,,...kai susitinkame“. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas profesorius Artūras Razbadauskas recenzijoje rašo, kad Ritos eilėraščiai yra susieti su mūsų laikmečio problemomis ,/.../jausmais, adekvačiais nūdienos gyvenimo dvasiai. 

          VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos mokiniai: Lukas Norkus, Tomas Janovičius- pristatė vydūniškas  tėvo, motinos, tėvynės meilės vertybes ir skaitė socialinės pedagogės Ritos eilėraščius: ,,Tūkstantmečio Lietuvai“, ,,Motinos meilė nemari“, ,,Tėvui“. Kiekvienais mokslo metais Vėlinių susikaupimo dienai artėjant mūsų mokyklos  mokiniai aplanko Klaipėdos Kopgalio kapines, kur ilsisi pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas Liudvikas Stulpinas. Viename Ritos eilėraštyje atsispindi kapitono Liudviko Stulpino  prašymas. Kompozitorius Vytautas Dvarionas pagal jos eiles sukūrė ir konferencijos metu atliko muzikinį kūrinį.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai