Rytmetys Sigitui Gedai atminti

Rytmetys Sigitui Gedai atminti

2018 02 05

  Sigitas Geda – vienas talentingiausių lietuvių poetų, seniai pašlovintas ir literatūros mokslininkų pripažintas kaip naujanešys, aistros žmogus, atraktyvios žemės pranašas ir didis lietuviško žodžio meistras, kuriam vasario 4 d. būtų sukakę 75-eri. Ta proga mokykloje buvo surengtas literatūrinis rytmetys ,,Poezija man – vienintelė erdvė, kur ir žmogus, ir kalba atsistoja į savo vietą“. Jį, kaip visada, pravedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos D. Pašiškevičienė ir I. Ambrozaitienė kartu su nepailstančia talkininke bibliotekos vedėja J. Narbutiene-Dzidolikiene. Ji pirmoji pradėjo rytmetį supažindindama I ir II kurso mokinius su poeto biografija, darbinės veiklos vingiais, gausiais apdovanojimais. Mokiniai skaitė S. Gedos eilėraščius, analizavo juos, atsakinėjo į klausimus, gilindamiesi į vaizdus, spalvinę gamą, stilistiką, lyrinio subjekto būseną, ieškojo panašumų ir skirtumų... O kad rytas būtų nuotaikingesnis, dar pasiklausė Andriaus Mamontovo dainos ,,Baltoji varnelė“.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai