GIMTASIS ŽODIS- MŪSŲ LŪPOSE

GIMTASIS ŽODIS- MŪSŲ LŪPOSE

2019 05 06

   Kasmet gegužės 7-ą minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kuri primena rusų carinės valdžios represijas, kai buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. O šiandien mes džiaugiamės galėdami laisvai kalbėti sava kalba, mokyklose organizuoti renginius, atkreipdami dėmesį, kad ji turi būti turtinga, graži, taisyklinga.

   Vienas tokių ir vyko mūsų mokykloje. Bibliotekos vedėja J. Narbutienė-Dzidolikienė kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis I. Ambrozaitiene ir D. Pašiškevičiene antrakursius mokinius pakvietė į pamoką „Gimtasis žodis- mūsų lūpose“. Iš pradžių buvo pristatyti anketavimo apie skaitymą duomenys. Paaiškėjo, kad labiausiai mokinių skaitomos knygos yra iš programinės literatūros sąrašo, o suaugusieji labiau mėgsta nuotykines, detektyvines ar fantastines knygas. Pamokos metu mokiniai ,,atkūrė“ žinomų autorių eilėraščių eilutes, prisiminė rašytojų kūrinius, galvojo, kokiais garsažodžiais galima pašaukti gyvūnus, taisė žargonus, barbarizmus, svetimybes, netaisyklingus sakinius, rašė palyginimų ir patarlių pabaigas, mįslių įminimus...

    Užduočių buvo daug, mokiniams veiklos netrūko- taip buvo primintas gimtosios kalbos grožis.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai