Kalbos turtai- mūsų lūpose

Kalbos turtai- mūsų lūpose

2019 02 25

Kasmet vasariui einant į pabaigą nuo 1999 metų minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Neužmiršta ji ir mūsų mokykloje. Kaip visada, ją organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos D. Pašiškevičienė, I. Ambrozaitienė kartu su bibliotekos vedėja J. Narbutiene-Dzidolikiene, savo tikslams įgyvendinti pasikvietusios II kurso būsimuosius suvirintojus ir logistus ekspeditorius. Literatūrinį rytmetį pradėjo bibliotekos vedėja Just. Marcinkevičiaus eilėmis apie kalbą, o paskui mokiniai buvo ,,įsukti“ į užduočių margumyną: iš ,,pasiklydusių“ žodžių sudėlioti eilėraščių eilutes, pasakyti kuo daugiau lietuvių autorių, įvardinti jų parašytus kūrinius, pasakyti perskaityto teksto autorių ir kūrinio pavadinimą...

     Dirbdami mokiniai dar kartą įsitikino, kad gimtoji kalba- graži, turtinga, skambi, miela. Ir vargu ar atsirastų toks Lietuvos pilietis, kuris nepritartų   pedagogo T. W. Dwight‘o teiginiui: ,,Jeigu tautos vertė būtų matuojama kalbos grožiu,  tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą tarp Europos tautų.“ Džiaukimės ir didžiuokimės galį kalbėti viena seniausių kalbų pasaulyje

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai