Klasės vadovų mokymai

Klasės vadovų mokymai

2018 11 21

     Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas XXI a. visuomenei kelia vis daugiau problemų. Šia tema domėtis turi tėvai, seneliai, o ypač - pedagogai, todėl neatsitiktinai mūsų mokykla pasirinko diegti  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinę programą ,,SAVU KELIU". Besibaigiant lapkričiui buvo surengti klasės vadovų mokymai, kuriuos vedė Klaipėdos universiteto dėstytoja, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos ,,SAVU KELIU“ konsultantė Rasa Kulevičienė.

     Mokymų metu klasių vadovai, mokytojai išgirdo daug naujos informacijos, susipažino su programos ,,Savu keliu“ metodais, struktūra, integravimu į mokomuosius dalykus, pasidalino įspūdžiais, patirtimi, bandė surasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, pateikė siūlymus programos sudarytojams.

     Tikimės, kad išklausytas kursas padės mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai