Mokinių tarybos diskusija

Mokinių tarybos diskusija

2019 03 21

     Kovo 21 dieną, penktą pamoką vyko Mokinių tarybos posėdis-diskusija. Diskusijos dalyvius sveikino mokinių tarybos pirmininkas Arvydas Makaras. Diskusiją padėjo vesti ir mokinių tarybos narys Povilas Čibiras. Susirinkusieji diskutavo prie puodelio arbatos, pasidalino savo idėjomis, papasakojo vieni apie kitus, apie savo veiklą mokykloje. Arvydas Makaras diskusijos dalyviams dar kartą priminė, kokie mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai. Taip pat aptarė ir mokinių tarybos veiklos planą ir kokiuose renginiuose, akcijose dalyvavome, kokias veiklas dar reikėtų įgyvendinti ateityje. Pasidalinta gražiais įspūdžiais apie savanorystę.

     Diskusijoje dalyvavo ir gimnazijos skyriaus vedėja V. Bertulienė, kuri su mokiniais diskutavo apie profesinį orientavimą ir kaip turėtume populiarinti mūsų mokyklos profesijas. Mokiniai noriai dalinosi savo patirtimi, išsakė savo lūkesčius, svarstė apie ateities perspektyvas ir galimybes. Kalbėta ir apie 2 % paramos skyrimą mūsų mokyklai ir kaip galėtume prasmingai panaudoti gautas lėšas. Šiuo klausimu taip pat kilo įvairių idėjų ir pasiūlymų.

     Diskusijoje nutarta, kad mokinių tarybos nariai daugiau dėmesio skirs mūsų mokyklos viešinimui socialinėje erdvėje, kad aktyviau su profesijos mokytojais kalbės, kaip patraukliai ir inovatyviai pristatyti suvirintojo, laivų korpuso surinkėjo, laivų elektros ir radijo sistemos montuotojo, logisto ekspeditoriaus specialybes. Tikimės, kad pavyks įgyvendinti išsikeltus tikslus!

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai