Praeities didvyrių pėdomis

Praeities didvyrių pėdomis

2019 03 18

     Kovo dienoms vis labiau pranašaujant pavasarį netruko ateiti 16-ta, kai minime Knygnešio dieną. Ją mūsų mokykloje organizavo bibliotekos vedėja J. Narbutienė-Dzidolikienė kartu su lietuvių k. ir literatūros mokytojomis D. Pašiškevičiene ir I. Ambrozaitiene, pakvietusios į popietę „Praeities didvyrių pėdomis“. Iš pradžių 07 LE-E ir 07 S gr. mokiniai žiūrėjo filmuką ,,Knygnešiai- draudžiamų spaudinių platintojai“, paskui klausėsi informacijos apie K. Binkio 1935 m. išleistą M. Valančiaus biografiją, bibliotekos vedėja parodė fotografuotą knygos leidinį. Prisiminę svarbiausius knygnešystės faktus mokiniai kibo į užduočių lapą: sprendė kryžiažodį, turėjo atpažinti žymiausius spaudos draudimo laikotarpio asmenis, skaitė K. Blaževičiaus tekstą ,,Sakmė apie knygnešį“ ir atsakinėjo į klausimus, dalyvavo ŽAIBO turnyre- per kelias sekundes turėjo parašyti 5 klausimų atsakymus...

    Tokių renginių metu ne tik primenami svarbūs faktai, paminimi Lietuvai reikšmingi įvykiai, bet ir gilinamos žinios, ruošiamasi egzaminui...  

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai