Protmūšis „Ar viską žinai apie žalingus įpročius“?

Protmūšis „Ar viską žinai apie žalingus įpročius“?

2019 05 08

     Gegužės 8 diena mokyklos skaitykloje  buvo suorganizuotas protmūšis „Ar viską žinai apie žalingus įpročius“? Jį pravedė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro JSPP kordinatorė Dileta Tervydytė. Pirmojo kurso mokiniai aktyviai įsitraukė į komandinį darbą bei diskusijas, ieškodami teisingo atsakymo į klausimus. Žalingi įpročiai yra dažnas reiškinys jaunimo tarpe, todėl šio protmūšio tikslas- patikrinti kiek mokiniai žino apie žalingų įpročių poveikį sveikatai bei žalą organizmui. Pasibaigus protmūšiui visi mokiniai buvo apdovanoti dovanomis ir padėkos raštais.

     I vieta 08 S-K; II vieta 08 LE-E;  III vieta 08-S1.

     Organizatoriai: VSC specialistė Vaiva Povilionienė ir socialinė pedagogė Alina Mažeikienė

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai