Respublikinėje konferencijoje- ir mūsų mokyklos mokytojos

Respublikinėje konferencijoje- ir mūsų mokyklos mokytojos

2019 02 12

     Paskutiniam žiemos mėnesiui beriant tai sniegą, tai lietaus lašus, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos vyko į Technologijų mokymo centrą- vienos dalinosi savo patirtimi skaitydamos pranešimus, kitos sėmėsi patirties, klausėsi kolegių. Mūsų mokyklos mokytojos Ilona Ambrozaitienė ir Danguolė Pašiškevičienė skaitė pranešimą „Socialinių ir emocinių įgūdžių formavimo metodai lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.“ Metodinėje-praktinėje konferencijoje dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos iš Kauno, Joniškio, Šiaulių, Biržų, Šilutės, Kretingos, Klaipėdos. Savo patirtimi pasidalijo šeimos ir karjeros, gyvenimo būdo konsultantas Vaidas Arvasevičius bei Klaipėdos vaikų ir šeimos psichologė Aurelija Ananjevaitė.

     Susitikus dalintasi savo darbo metodais, kalbėta apie emocinio intelekto kompetencijų ugdymą per pamokas. Nors darbotvarkė buvo įtempta, bet laikas greit praėjo. Perdavėm savo žinias, pasiklausėm kitų, pabendravom...

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai