Tėvų susirinkimas

Tėvų susirinkimas

2018 10 25

      Jeigu galvotume labai siaurai, pasakytume, kad tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas  skatina mokinius tobulėti, bet mąstant globaliau tai padeda kurti demokratinę visuomenę. Tėvų susirinkimai yra vienas svarbiausių minėtų asmenų ryšių formuojant vaikų elgseną, veiklą.

     Prieš pat rudens atostogas mūsų mokykloje buvo suorganizuotas susirinkimas, į kurį tėvai pradėjo rinktis nuo 16 val., turėdami progą bendrauti su mokytojais, išgirsti jų mintis apie atžalų akademinius pasiekimus, sunkumus mokantis, elgesį pamokų metu.

     Bendrą susirinkimą pradėjo l. e. direktoriaus pareigas A. Vaitkus, papasakojęs apie mokymosi profesinėje mokykloje aktualijas. AB Vakarų laivų gamyklos, įmonių grupės Karjeros planavimo ir atrankų koordinatorė B. Plauškienė papasakojo apie besimokančiųjų praktikos atlikimo ir įsidarbinimo įmonėje galimybes. Daug naudingos informacijos susirinkusieji išgirdo iš mokyklos psichologės U. Kundrotienės, kuri pateikė patarimų, kaip skatinti vaikus ir save be tikslo neleisti laiko prie kompiuterio, išmaniojo telefono,  perskaičiusi pranešimą ,,Ar galime/reikia kontroliuoti jaunuolių įsitraukimą į informacines technologijas?“ Gimnazijos skyriaus vedėja V. Bertulienė supažindino su brandos egzaminų 2019 m. tvarka.

     Mes, dirbantys mokykloje, esame patenkinti tėvų lankymusi mokykloje, domėjimusi savo vaikų pasiekimais, rūpesčiais, problemomis, ieškant būdų, kaip pagerinti jų savijautą, norą siekti akademinių rezultatų...       

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai