Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme

Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme

2019 10 21
Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jurga Januškaitė-Petrošienė KLSRM buvo deleguota į 3 dienų stažuotę „Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme”, kuri vyko Alpha College of English Dubline, Airijoje spalio 16-18 dienomis. Mokytoja džiaugiasi ir dalinasi patirtimi apie įgytų mokymo/si teorijų ir metodologijų taikymą pamokose: integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą (IDUKM, angl.- CLIL), skaitymo įgūdžių ugdymą, filmų ir kitų medijų formų naudojimą bei IKT taikymą.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai