Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme

Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme

2019 10 21

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja - Jurga Januškaitė-Petrošienė - buvo deleguota KLSRM į 3 dienų stažuotę „Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme”, kuri vyko Alpha College of English Dubline, Airijoje, spalio 16-18 dienomis. Mokytoja džiaugiasi ir dalinasi patirtimi apie įgytų mokymos/si teorijų ir metodologijų taikymą pamokose: Integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą (IDUKM, angl.- CLIL), skaitymo įgūdžių ugdymą, filmų ir kitų medijų formų naudojimą bei IKT taikymą.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai