Diemedžiu pražydusi

Diemedžiu pražydusi

2019 11 26
Diemedžiu pražydusi

      Lapkričio viduryje minėjome neoromantikės Salomėjos Nėries 115-ąsias gimimo metines. Ji- ryškiausia nepriklausomybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti lakštingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti širdies atvirumu.

      Mūsų mokyklos bibliotekos vedėja J. Narbutienė-Dzidolikienė kartu su lietuvių k. mokytojomis D. Pašiškevičiene ir I. Ambrozaitiene surengė literatūrinį rytmetį  ,,Diemedžiu pražydusi“. I ir II kurso mokiniai  kartu su organizatorėmis prisiminė šios iškilios asmenybės biografijos faktus, klausėsi dainų poetės žodžiais, skaitydami dienoraščio ištraukas išryškino asmenybės bruožus...

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai