Diplomų įteikimo šventė

Diplomų įteikimo šventė

2020 05 21
Diplomų įteikimo šventė

      Karantinas nesustabdė įprastų mokyklos renginių, jie vyksta virtualioje erdvėje. Štai ir šiandien 94 absolventai ir mokytojai jungėsi ZOOM – vyko profesinio mokymo diplomų teikimo šventė. L. e. direktoriaus pareigas A. Vaitkus linkėjo niekada  nenustoti mėgautis viskuo, kas yra jų kelyje, priminė, kad gyvenime sekasi tiems, kas po nesėkmių, sunkumų dar labiau išsitiesia, pasimoko iš klaidų ir eina pirmyn. Pavaduotoja ugdymui S. Skubutienė pasidžiaugė, kad diplomus gaunantys jau yra suaugę, galintys ir turintys pasirūpinti savimi, skatino užkrėsti aplinkinius džiaugsmu, būti nuoširdiems ir mėgautis gyvenimu... Sėkmingos karjeros ir gražios ateities visų grupių vadovų vardu linkėjo R. Skubutienė. Baigiantiesiems mūsų mokyklą buvo gera išgirsti pavardes savo grupės draugų, kurie gauna diplomus ir pradeda darbo veiklą...


Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai