Išbandymai KENGŪROJE

Išbandymai KENGŪROJE

2020 03 04
Išbandymai KENGŪROJE

           Vos prasidėjus kovo mėnesiui daugelis pradedame galvoti apie pavasarį, na, o mokiniams tikriausiai jau sukasi mintys apie atostogas, mokslo metų pabaigą. Tačiau mokyklose laikas nesustoja: vyksta pamokos, edukaciniai užsiėmimai, popamokinė veikla...

          Mūsų mokyklos I ir II kurso mokiniai buvo paskatinti dalyvauti anglų ir rusų kalbų KENGŪROJE. Dalyviams teko atlikti įvairias  užduotis.

          Gera, kai mokiniai noriai dalyvauja akademinių žinių reikalaujančiose varžybose.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai