Integruota laivų korpusų statybos ir anglų kalbos pamoka

Integruota laivų korpusų statybos ir anglų kalbos pamoka

2019 11 21
Integruota laivų korpusų  statybos ir anglų kalbos pamoka

      Integruota LKST ir anglų kalbos pamoka, kurią 08 K grupės mokiniams pravedė mokytojai V. Damulis ir J. Januškaitė-Petrošienė,  leido sisteminti informaciją, padėjo ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą, didino mokymosi motyvaciją, akcentuojant praktiškąją – taikomąją jos pusę.

     Tokios pamokos skatina ne tik mokinių, bet ir pačių mokytojų bendradarbiavimą.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai