Justino Marcinkevičiaus žemė

Justino Marcinkevičiaus žemė

2020 03 05
Justino Marcinkevičiaus žemė

     Literatūrologė Viktorija Daujotytė yra sakiusi, jog ,,Justinas Marcinkevičius buvo daugiau negu poetas. Virš jo kūrybos ir asmens buvo susidariusi ypatinga aura – slaptojo lietuviškumo prasmės ją kėlė ir laikė.“ Nuo šio iškilaus rašytojo gimimo praėjo 90 metų, ta proga bibliotekos vedėja J. Narbutienė-Dzidolikienė kartu su lituanistėmis D. Pašiškevičiene ir I. Ambrozaitiene mokyklos bendruomenę pakvietė į literatūrinius pokalbius ,, Justino Marcinkevičiaus žemė“. Iš pradžių labai išsamiai buvo priminta kūrėjo biografija, kūriniai, papasakota apie kūrinių savitumą, žavesio paslaptis, o paskui mokiniai kibo į užduotis- jiems tai buvo galimybė pakartoti rašytojo gyvenimo ir kūrybos bruožus, detaliau paanalizuoti tekstų ištraukas, tvirtinti rašybos ir skyrybos įgūdžius.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai