KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO RŪMAI IŠ ARTI

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO RŪMAI IŠ ARTI

2019 10 22

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO RŪMAI IŠ ARTI.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė pristato teisingumą kaip vieną svarbiausių socialinių teisinių vertybių, susijusių su teisinės valstybės principu, o tolesnis Konstitucijos tekstas teisingumą sieja su teismine valdžia. Tad šios šventės išvakarėse 09 E gr. mokiniai, jų vadovas Antanas Briedis bei ekskursijos organizatorė Janina Narbutienė-Dzidolikienė apsilankėme Klaipėdos apylinkės teismo rūmuose. Svetingai mus pasitiko Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko patarėja,  atstovė spaudai  Olga Sadovskaja. Išsamiai išaiškino Teismų sistemą, jų kompetenciją,  veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, teisėjų statusą, jų skyrimo, karjeros, atsakomybės bei kitus su teismų veikla susijusius klausimus. Nepaprastai daug sužinojome apie įstatymus, jų taikymą, galimybes kreiptis į teismą, teisėjo darbą.

Pabuvojome Teismo posėdžių salėje, kurioje sumontuota naujausia ypatinga įranga, sudaranti galimybę vesti posėdžius, apklausti liudytojus ir kitus proceso dalyvius  per nuotolį. Apsilankėme ir moderniausiai įrengtame Nepilnamečių apklausos kambaryje, kur apklausos metu apsaugomi  vaiką nuo suaugusiųjų įtakos.

Teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, turėdama tik vieną priemonę – teisę. Tuo tarpu žmonių sąmonėje teisingumas yra suvokiamas be galo skirtingai. Tad tokie renginiai labai reikalingi jaunimui, padedantys suprasti teisinių labirintų vingrybes.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai