Lietuvių kalbos olimpiada

Lietuvių kalbos olimpiada

2020 02 06
Lietuvių kalbos olimpiada

      Lietuvių kalba yra seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, balsinga ir maloni ausiai, neturinti artikelių, labai artima latvių kalbai, nuo 2004 m. esanti viena iš oficialių ES kalbų, saugoma specialių institucijų ir ginama Kalbos įstatymo. Būdama labai archajiška, ji patenkina visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius, yra gražus seno ir naujo derinys, naujoviškais drabužiais apvilkusi senovė.

     Norėdamos patvirtinti, kad mūsų gimtoji kalba yra labai turtinga, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos surengė olimpiadą, į kurią pakvietė I ir II kurso mokinių grupių atstovus. Pirmiausia papasakojo apie šios kalbos atsiradimą, vartojimą, statusą ES, o paskui susirinkusiųjų galvos palinko prie užduočių. Mokiniai atliko skaitymo suvokimo testą, ieškojo ir aiškino frazeologizmus, įrašinėjo praleistas raides, dėliojo skyrybos ženklus...

#MEPA

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai