Pamoka „Viešasis kalbėjimas. Technologinių darbų pristatymas ES kontekste.“

Pamoka „Viešasis kalbėjimas. Technologinių darbų pristatymas ES kontekste.“

2020 05 05
Pamoka  „Viešasis kalbėjimas. Technologinių darbų pristatymas ES kontekste.“

Pamokos tema – „Viešasis kalbėjimas. Technologinių darbų pristatymas ES kontekste.“

Pamokos uždavinys – gebėti aiškiai, sklandžiai pristatyti savo technologinius darbus, sieti su Europos sąjunga.

Pamokos situacija: profesijos mokytojai A. Briedis ir D. Laurinaitienė aiškino 08 LE-E grupės mokiniams, kaip narystė ES susijusi su logistika, elektros energija, kuo tai naudinga. Mokiniai sukūrė savo video pranešimus.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai