Elektrikas, IV LTKS lygis

Elektrikas, IV LTKS lygis

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (įgyjama kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43071304 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:T43071304 - vidurinis išsilavinimas, 18 metų.

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elekrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 - 400 kV įtampos elektros įrenginius.

Jūs mokysitės:

  • Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus.
  • Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius.
  • Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius.
  • Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją.
  • Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, įvadinių apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos įrenginius.
  • Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros įrenginius.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai