Laivų korpusų surinkėjas

Laivų korpusų surinkėjas

Baigusiems 10 klasių (įgyjama kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P31071601 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: P32071601 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.

Programos paskirtis. Laivų korpusų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų gaminti laivo korpuso detales, surinkti laivo korpuso mazgus ir sekcijas, formuoti laivo korpusą ant stapelio, atlikti laivo korpuso baigiamuosius darbus.

Jūs mokysitės:

 • Atlikti šaltkalviškas detalių apdirbimo operacijas ir surinkimo darbus.
 • Žymėti ir markiruoti detales pagal eskizus, šablonus ir brėžinius.
 • Apdirbti detales, naudojantis įrenginiais.
 • Atlikti detalių kokybės techninę kontrolę ir komplektuoti detales.
 • Surinkti pagrindinių tipų laivo korpuso mazgus.
 • Surinkti pagrindinių tipų sekcijas.
 • Suvirinti trumpas siūles rankiniu elektrolankiniu būdu glaistytu elektrodu įvairiose padėtyse.
 • Atlikti dujinio pjovimo darbus, renkant korpuso konstrukcijas.
 • Skaityti laivo korpuso mazgų ir sekcijų darbo brėžinius.
 • Atlikti blokų ir korpuso formavimo darbus ant stapelio.
 • Pastatyti antstatus, stiebus ir dūmų kaminus.
 • Pastatyti iliuminatorius, trapus, duris.
 • Montuoti patalpų įrangos metalines konstrukcijas.
 • Išbandyti korpuso konstrukcijas ir patalpas nepralaidumui.

Privalomai pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 • Remontuoti laivo korpuso konstrukcinius elementus.
 • Remontuoti laivo korpuso įrenginius.
 • Remontuoti laivo įrangą.
 • Paruošti plokščių ir vamzdžių jungtis dujiniam suvirinimui.
 • Suvirinti prikabinimu detalių jungtis įvairiose padėtyse dujiniu būdu.
 • Paruošti plokščių ir vamzdžių jungtis pusiau automatiniam suvirinimui lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Suvirinti prikabinimu detalių jungtis įvairiose padėtyse elektrolankiniu pusiau automatiniu suvirinimo būdu lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai