Santechnikas, IV LTKS lygis

Santechnikas, IV LTKS lygis

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (įgyjama kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43073206 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: T4307320 – vidurinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Jūs mokysitės:

 • Pasirengti atlikti santechnikos darbus.
 • Montuoti lauko vandentiekio tinklus ir kloti vamzdynus.
 • Montuoti nuotekų tinklus ir kloti vamzdynus.
 • Montuoti pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūros prietaisus.
 • Įrengti priešgaisrinį vandentiekį.
 • Montuoti vandens apskaitos mazgus.
 • Montuoti pastato buitinių nuotekų šalinimo sistemas.
 • Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemas.
 • Remontuoti pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisus.
 • Įrengti šilumos tiekimo tinklus ir įvesti į šilumos punktus.
 • Montuoti ir eksploatuoti centralizuoto šildymo pastato šilumos punktą.
 • Montuoti ir eksploatuoti skirtingų tipų katilų, žemo slėgio garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C), katilines.
 • Montuoti ir eksploatuoti pastato šildymo sistemas bei prietaisus.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai