Santechnikas, IVLTKS lygis

Santechnikas, IVLTKS lygis

Baigusiems 10 klasių (įgyjama kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M43073201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M43073201– pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.

Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Jūs mokysitės:

 • Pasirengti atlikti santechnikos darbus.
 • Montuoti lauko vandentiekio tinklus ir kloti vamzdynus.
 • Montuoti nuotekų tinklus ir kloti vamzdynus.
 • Montuoti pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūros prietaisus.
 • Įrengti priešgaisrinį vandentiekį.
 • Montuoti vandens apskaitos mazgus.
 • Montuoti pastato buitinių nuotekų šalinimo sistemas.
 • Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemas.
 • Remontuoti pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisus.
 • Įrengti šilumos tiekimo tinklus ir įvesti į šilumos punktus.
 • Montuoti ir eksploatuoti centralizuoto šildymo pastato šilumos punktą.
 • Montuoti ir eksploatuoti skirtingų tipų katilų, žemo slėgio garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C), katilines.
 • Montuoti ir eksploatuoti pastato šildymo sistemas bei prietaisus.

Privalomai pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)

 • Montuoti ir eksploatuoti vandens tiekimo ir gerinimo įrenginius.
 • Montuoti ir eksploatuoti buitinių nuotekų valymo įrenginius.
 • Montuoti ir eksploatuoti geotermines ir saulės kolektorių šildymo sistemas.
 • Remontuoti pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisus.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai