Suvirintojas, III LTKS lygis

Suvirintojas, III LTKS lygis

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (įgyjama kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T32071502 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: T32071502– pagrindinis.

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu). Modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą lydomojo suvirinimo specialistą, kurio kvalifikacija turi atitikti tarptautinę suvirintojo lankiniu būdu kampinėmis siūlėmis kvalifikaciją.

Jūs mokysitės:

  • Paruošti suvirintojo darbo vietą, pagal darbo brėžinius bei suvirinimo technologiją surinkti detales.
  • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
  • Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių rankinio lankinio suvirinimo darbus lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.
  • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
  • Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.
  • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
  • Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.
  • Atlikti metalų pjaustymą deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu.
  • Atlikti metalų pjaustymą plazminiu pjovimo būdu.
  • Atlikti terminį pjovimą, naudojant metalo paruošimo brėžinius.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai