SKIRK 1,2% PARAMĄ!

SKIRK 1,2% PARAMĄ!

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams - tėvams, mokytojams, darbuotojams bei visiems mums prijaučiantiems žmonėms už paramą, kurią gavome praėjusiais metais.

Kviečiame iki liepos 1d. skirti 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.  

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklai, suteikiančiai mokiniams aukščiausios kokybės profesinį išsilavinimą, galimybę įgyti ir nuolat plėtoti standartus atitinkančias kompetencijas, konkuruoti darbo rinkoje, savarankiškai veikti ir stiprinti savo vertę visuomenėje.

Duomenys, reikalingi prašymui:

Paramos gavėjas

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Adresas

Statybininkų pr. 39, 93159 Klaipėda

Paramos gavėjo kodas

193180433

 

Prisijunkite ir užpildykite prašymą per elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite "Deklaravimas"
Kairiajame vertikaliame meniu pasirinkite "Pildyti formą"
Pasirinkite "Prašymas skirti paramą"
Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale 
Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

  • 5 Mokestinis laikotarpis – 2019
  • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – "✓"
  • E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
  • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 193180433
  • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,20
  • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023

Formos viršuje spauskite "Pateikti deklaraciją ✓"

 

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA UŽ JŪSŲ GERUMĄ.

 

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai