Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

2015 04 01

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai