Vizija, misija

Vizija, misija

Mokyklos vizija - tai moderni, aukštos kokybės, nuolat atsinaujinanti profesinė mokykla su gimnazijos skyriumi, kuri suteikia jaunuoliui galimybę įgyti ir nuolat plėtoti standartus atitinkančias kompetencijas, konkuruoti darbo rinkoje, savarankiškai veikti ir stiprinti savo vertę visuomenėje.

Mokyklos misija – sudaryti galimybes jaunuoliams (ne tik Vakarų Lietuvos) įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją ir rengti aukštos kvalifikacijos specialistus laivų statybos ir remonto  civilinės pramonės subjektams. Suteikti valstybinius reikalavimus atitinkantį vidurinį išsilavinimą, ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, vertybines nuostatas bei skatinti nuolatinį mokymąsi ir profesinį lavinimąsi, vykdyti suaugusiųjų perkvalifikavimą.

Mokyklos strateginiai tikslai - parengti iniciatyvų, darbštų, išsilavinusį ir kvalifikuotą specialistą, siekiantį profesinės karjeros konkuruojant darbo rinkoje.