Mokytojams

Mokytojams

1. Darbo apmokėjimo tvarka


2. Darbo apmokėjimo tvarkos projektas


3. Smurto tvarka


4. Vertinimo tvarka