Įgyvendinti projektai

Įgyvendinti projektai

2017 01 13
   
Didžiojo elingo metai

Tarptautinio bendradarbiavimo kontaktinis seminaras Belgijoje

2018 m. gegužės 7-9 d.d. Leuven, Belgija

 

 
Profesinių gebėjimų savaitė “Pakeisk profesiją vienai dienai“

PROFESIJŲ MUGĖ


 

 

Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-025
„Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas”
 

 

VALSTYBĖS  PROJEKTAS

 Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-011

 „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“  

 

2013-10-16 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro išduota pažyma Nr. V26-65 patvirtina, kad VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje yra įdiegta kokybės vadybos sistema.

 


         

                

  Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001

 Projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“

 


 

 

VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

 

 Leonardo da Vinci projektas


 

Izoliuotojų specialybės mokymo programos rengimo ir išbandymo Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje projektas


 

Pastatų inžinerinių sistemų montuotojų rengimo bazės modernizavimo projektas


Leonardo da Vinci programos parengiamasis vizitas Vokietijoje, Hamburgo profesinio parengimo mokykloje

2012-01-16


TARPTAUTINIAI PARTNERIAI

2011-05-09