Erasmus+ projektas “Suvirinimo technologijos Europoje” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060113

Erasmus+ projektas “Suvirinimo technologijos Europoje” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060113

2019 06 06

  

 Ne kiekvieną dieną KLSRM projektų darbo grupė gali pasigirti tokiais laimėjimais, kaip šis – mokykla teikė paraišką ir dalyvavo Erasmus+ konkurse, gavome finansavimą projektui “Suvirinimo technologijos Europoje” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060113. Šio projekto dėka mokykla siekia tobulinti suvirintojo ir laivų korpusų surinkėjo specialybės moksleivių profesinius, kalbinius bei bendruosius įgūdžius ir gebėjimus, atliekant dalį profesinio mokymo programoje numatytų užsiėmimų Vokietijos, Lenkijos, Estijos ir Portugalijos suvirinimo darbus vykdančiose gamybos įmonėse bei profesijos mokytojų ir profesinio mokymo organizatorių profesinę kvalifikaciją ir vadybinius gebėjimus, organizuojant ir įgyvendinant suvirinimo technologijų mokymą.

    Sekite informaciją stenduose ir mūsų puslapyje apie organizuojamas atrankas į numatomas stažuotes!!! :)

PRAŠYMO forma   

REKOMENDACIJŲ forma mokiniams 

EUROPASS CV forma  

TĖVŲ SUTIKIMO forma   

DALYVIO ANKETOS forma (PROFESIJOS MOKYTOJAMS/PERSONALUI)   

 

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai