Dalyvavimas renginyje ,,Žvakių liepsnelių šviesoje lenkiamės”.

Dalyvavimas renginyje ,,Žvakių liepsnelių šviesoje lenkiamės”.

2011 10 28

     2011m spalio 28 dieną Smiltynės Kopgalio kapinaitėse įvyko Vėlinių susikaupimo renginys ,,Žvakių liepsnelių šviesoje lenkiamės” skirtas kapitono Liudviko Stulpino gimimo 140 – osioms  metinėms pažymėti.

   Liudviko Stulpino mokyklos direktorė Diana Čedavičienė pakvietė dalyvauti renginyje  mūsų mokykloje besimokinančius mokinius, kurie anksčiau mokėsi pagrindinėje Liudviko  Stulpino mokykloje drauge su mokyklos socialine pedagoge. Pakviestųjų tarpe buvo mokiniai: Gedvilas Arnoldas, Jankevičius Gintaras, Varnelis Tomas, Kniukšta Karolis, Armokavičiūtė Rima, Edvinas Baronas, Patapas Aidas, Talmontas Šarūnas.
   Kiekvienais metais Smiltynės Kopgalio kapinaitėse susirenka daug žmonių pagerbti pirmąjį Lietuvos kapitoną Liudviką Stulpiną ir šalia jo palaidotų žmonių.
   Renginio  metu skambėjo giesmės, joms pritarė fleitelės, skaitovai skaitė eiles, degė žvakės, ant kapų buvo padėti vainikai. Pagarbos žodžius išėjusiam Liudvikui Stulpinui tarė Klaipėdos Kapitonų klubo, Jūrininkų sąjungos atstovai, o mūsų   mokyklos socialinė pedagogė padovanojo L. Stulpino mokyklos direktorei autorinę knygą,, Kaip užauginti medį”.
    Dalyvavusieji renginyje  spalio 28 dieną, prieš išvykstant iš Smiltynės, prisiminimui dar nusifotografavo.