,,Knyga neša žinią‘‘

,,Knyga neša žinią‘‘

2012 03 28

    ,,1864-1904 metai – nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova dėl gimtojo žodžio, dėl savo egzistencijos‘‘- tokiais žodžiais lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Pašiškevičienė pradėjo Knygnešio dienos minėjimą. Ji supažindino su to laikotarpio Lietuvos istorija, pasakojo apie lietuviškos spaudos uždraudimą, žmonių norą skaityti knygas lietuviškais rašmenimis, pasiaukojantį knygnešių darbą, caro valdžios represijas prieš juos, paminėjo, kiek knygų buvo išleista tais metais už Lietuvos ribų... Išklausius pasakojimą, lietuvių kalbos mokytoja Kristina Ambrazaitytė visus susirinkusiuosius pakvietė pažiūrėti filmą „Knygnešiai“, kuris vėliau buvo aptartas su renginyje dalyvavusiais mokiniais.