Valstybės atkūrimo diena

Valstybės atkūrimo diena

2012 02 16

    Vasario 16-osios dienos minėjimą pradėjo bendrojo lavinimo skyriaus vedėja Sigita Skubutienė ir 10LE gr. mokinė Gintarė Eitavičiūtė, pakvietusios dalyvius pagiedoti Lietuvos himną. Šventės proga sveikinimo žodžius pasakė mokyklos direktorius Arvydas Vaitkus ir pavaduotoja ugdymui Violeta Petrušienė, istorijos mokytoja Stanislava Barkauskienė visiems susirinkusiems priminė Lietuvos istoriją nuo valstybės susikūrimo iki 1918 m. vasario 16 d. Etnografų ir Skaitovų būrelių nariai, vadovaujami mokytojos Kristinos Ambrazaitytės, skaitė eilėraščius apie Lietuvą „Kalbu tave kaip maldą, kaip giesmę rytmetinę“, o istorijos mokytojas Romualdas Šniepis demonstravo skaidres su svarbiausiais Lietuvos valstybingumo simboliais. Renginio pabaigoje pavaduotoja ugdymui V. Petrušienė įteikė Padėkos raštus mokiniams, dalyvavusiems piešinių parodoje – konkurse „Lietuva – vieninga ir laisva“. Salę puošė kūno kultūros mokytoja Renata Skubutienė, bibliotekos vedėja Lina Vališkevičiūtė, 10LE gr. mokinės: Hana Župnik, Indrė Gotautaitė, Ingrida Grundulaitė ir Gintarė Eitavičiūtė, muziką parinko mokytojas Antanas Briedis ir 10E/S gr. mokiniai.

 

Renginio akimirkos: