Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo sesija ,,Kolega - kolegai“...

Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo sesija ,,Kolega - kolegai“...

2014 05 11

Nė vienas švietimo įstaigoje dirbantis asmuo negalėtų pasakyti, kad yra tobulas, idealus savo srities specialistas ir jam nereikalingas mokymasis, žinių gilinimas. Pirmą kartą mūsų mokykloje buvo organizuota kvalifikacijos tobulinimo sesija ,,Kolega - kolegai“, kai vedamos atviros pamokos, rengiami seminarai, posėdžiai. Bene pirmieji ją pradėjo mokytojai vyrai, visus norinčius pakvietę į atvirą integruotą laivų sandaros ir fizikos pamoką ,,Plūdrumas - fizikos dėsniai“. Dalyvaujantieji išgirdo daug naudingos informacijos, kuri ne vienam pravers kasdienybėje. Žaisminga, įdomi buvo lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei informacinių technologijų pamoka ,,Velykų rytą lelija pražydo“, kurios tikslas - ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Pamokos metu pateikta nemažai informacijos apie pavasario šventes, lietuviškas tradicijas, papročius, margučių simetriją, o įdomiausia dalis - sukurti velykinį sveikinimo atviruką, naudojant programos Microsoft Publisher įrankius. Neįprasta buvo rusų (užsienio) kalbos pamoka - virtuali kelionė ,,Gamtos ir meno simfonija“, kurioje mokiniai dar kartą galėjo įsitikinti, kad gamta - neišsemiamas kūrybos šaltinis. Anglų kalbos pamokoje ,,Extreme Outdoor activities“ besimokantieji atliko įvairias kūrybines užduotis, plėtė savo akiratį žiniomis, kurios jauniems žmonėms padeda suvokti, kad gyvenime mes dažnai susiduriame su sunkumais, problemomis, todėl turime stiprinti, ,,grūdinti“ save. Visi, norintys prisiminti iškilųjį žemaitį - R. Granauską - galėjo dalyvauti pamokoje - literatūrinėje konferencijoje ,,Koks tas gyvenimas po klevu?“ Susirinkusieji klausėsi išsamaus pasakojimo apie R. Granausko vaikystę, darbinę veiklą, išgirdo įdomių faktų apie kūrinius, kūrybos bruožus.

Psichologija - viena ,,sunkiausių“ sričių, nes šio mokslo žinių mums prireikia kiekvieną dieną, todėl susitikimai su psichologais visada būna naudingi. Mūsų mokykloje lankėsi VšĮ Kauno Dainavos Jaunimo centro psichologė Asta Blandė, skaičiusi paskaitą ,,Kaip kalbėtis, kad suprastume vieni kitus“. Ji susitiko su I-okursomokiniais, diskutavo, svarstė, kokie faktoriai daro įtaką mokymosi pasiekimams, kokiais būdais galima stiprinti mokymosi motyvaciją. Po pamokų specialistė bendravo su mokytojais, padėdama surasti atsakymus į juos dominančius klausimus, kalbėjo apie mokytojo, kaip žmogaus, savęs tobulinimą. Pavakare susirinko čia besimokančių mokinių tėvai - Tėvų klubo nariai. Šnekantis su jais daug dėmesio skirta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo galimybių paieškoms, aptarta šeimos nuostatų įtaka vaikų elgesiui mokykloje, šeimos narių santykių gerinimo būdai, emocijų ir konfliktų valdymo galimybės.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui vedėmokymusMetodinės tarybos nariams ,,Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas, panaudojant IQES online Lietuva interneto platformą“. Dalyviai buvo supažindinti su IQES online Lietuva instrumentais mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti.

Apibendrinant galima pasakyti, kad darbas mokykloje tuo ir yra įdomus, jog nuolat iškyla klausimų ir jei nori tobulėti, turi ,,neatitolti“ nuo naujovių, dalintis patirtimi, mokyti ir mokytis.

Akimirkos: