Paskutinis skambutis... Kasmet.

Paskutinis skambutis... Kasmet.

2014 05 29

 

Paskutinis skambutis... Kasmet. Neišvengiamas kaip pavasaris, liūtis ar triukšmas paukščių lizduose. Skamba kiekvieną gegužę, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Šventinis šurmulys gal ir panašus į daugelį buvusių, tik šiandien tas pasikartojimas visai nesumenkina prasmės, nes ko gi visi taip žiūrėtų į JUS, ABITURIENTAI. Truputį nustebę, truputį pavydžiai, truputį... kaip į svečius. O kas dedasi JŪSŲ širdyse, supras tik tas, kam ateis toks pat metas… Pirmasis JŪSŲ paskutinis skambutis...

Paskutinį gegužės ketvirtadienį abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis, paskelbdamas nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią, priversdamas susimąstyti apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta, primindamas daug mokyklinių akimirkų, patyrimų ir atradimų, patirtų čia, mūsų mokykloje, priversdamas nusišypsoti ir  prisiminti, kad dar liko metai įgyti specialybę…

Šiemet buvo vedama paskutinė netradicinė stilizuota pamoka. Smagia daina, eilėraščių posmais visus pasitiko pirmojo kurso mokiniai, sveikinimo žodžius tarė mokyklos direktorius A. Vaitkus, pavaduotoja ugdymui S. Skubutienė, bendrojo ugdymo dalykų mokytojai dvyliktokams skyrė šmaikščias užduotis, video vaizdai priminė gyvenimo mokykloje akimirkas.

Šventės pabaigoje abiturientai įteikė netradicinį testamentą – mokyklos suolą, kuriame sėdėjo dvejus metus, o paskutinę mokslų savaitę ant jo užrašė linkėjimus kitoms kartoms.

Neskubėkite! Stabtelkite! Juk tik dabar prasidės tikrasis skubėjimas... Tegul Jums užtenka LAIKO viskam...