Diskusija prie apskritojo stalo

Diskusija prie apskritojo stalo

2014 06 15

        Tie, kas domisi švietimo naujienomis, žino, kad dabar vis daugiau dėmesio skiriama profesiniam mokymui. Manoma, jog mokymasis profesinėje švietimo įstaigoje yra pirmas svarbus laiptelis jauno žmogaus studijų pakopose. Todėl mūsų mokykla pirmą kartą savo gyvavimo istorijoje suorganizavo diskusiją prie apskritojo stalo, kurioje dalyvavo mokinius praktikai atlikti priimantys darbdaviai: AB VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLOS darbuotojai A. Minkevičienė ir J. Bražinskas, UAB DAIKROS atstovas  A. Velička, J. Kondratas iš UAB LAMBERTA, UAB ŠILDYMO SPRENDIMAI darbuotojas A. Granickas bei mūsų mokyklos atstovai (A. Vaitkus, S. Skubutienė, D. Balsė ir P. Aleksiejus). Mokyklos direktoriui, pavaduotojai, asmenims, atsakingiems už praktiką, buvo svarbu sužinoti, ar mokiniai būna tinkamai paruošti praktikai atlikti; kokių specialistų labiausiai reikia; ar būsimieji darbininkai turi pakankamai įgūdžių, kompetencijų; ką reikėtų daryti, kad besimokantieji labiau domėtųsi profesijomis; kaip reikia gerinti profesiniomokymopatrauklumą; ar mokykloje ruošiami būsimieji specialistai puoselėja realius profesinius lūkesčius ir t. t. Buvo kalbama ir apie absolventų įsidarbinimo galimybes, specialistų tobulinimą ir tobulinimąsi, karjeros sėkmę... Klausimų daug, bet kai mokyklos darbuotojai tariasi su  darbdaviais, ieško būdų, kaip gerinti profesinį rengimą, padėtis gerėja. Lietuvai reikia gerų, kompetentingų specialistų, išmanančių savo darbą, sugebančių dirbti kruopščiai, sąžiningai, nepriekaištingai.