Poezijos popietė

Poezijos popietė

2015 04 21

Nors yra sakoma, kad reikia gyventi dabartimi, nesigręžiojant į praeitį, bet kalbėdami apie kūrėjus, žymius menininkus, mes turime prisiminti, kas jie tokie buvo, kokį pėdsaką paliko Lietuvos kultūroje. Balandžio 23 d. – vieno įdomiausių ir drauge komplikuočiausių lietuvių poetų – Henriko Radausko – šimtas penktosios gimimo metinės. Šios iškilios asmenybės biografijai, kūrybai prisiminti mokykloje suruošėme poezijos popietę ,,Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“, kurią, kaip įprasta, pravedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danguolė Pašiškevičienė bei bibliotekos vedėja Janina Narbutienė-Dzidolikienė. Renginys pradėtas šalies mokinių sukurtu filmuku ,,Pasivaikščiojimai su Henriku Radausku“. Popietėje buvo prisiminti svarbiausi poeto esteto biografijos faktai, akcentuojantys, jog šeimoje dažnai aukojamasi savo artimųjų labui, siekiama užsibrėžto tikslo, o išvykus į svečią šalį tenka paragauti karčios, sprangios nemėgstamo darbo duonos, kol pagaliau pradedi dirbti tai, kas miela širdžiai. Norėčiau atkreipti dėmesį į poeto ir jo žmonos (kuri, beje, buvo 7 m. vyresnė už vyrą) stiprų santuokinį ryšį, begalinę ištikimybę ir atsidavimą vienas kitam. Renginio metu skambėjo paties poeto, aktorės Aldonos Vilutytės, 03S grupės mokinių, bibliotekos vedėjos skaitomi eilėraščiai...

Henrikas Radauskas – ne tik ,,iškalbingos“ biografijos, taurių asmeninių savybių žmogus, bet ir unikalių eilėraščių temų, raiškos, lyrinio subjekto pozicijos, viso poetinio pasaulio novatoriškumo kūrėjas.    

Akimirkos: