Logistikos dalyko pamoka "ISO standartinės pakuotės logistikoje ir jų tvarkymas pagal Europos reikalavimus"

Logistikos dalyko pamoka "ISO standartinės pakuotės logistikoje ir jų tvarkymas pagal Europos reikalavimus"

2020 05 18
Logistikos dalyko pamoka

     Šios dienos Logistikos dalyko #MEPA pamokos tema:  ISO standartinės pakuotės logistikoje ir jų tvarkymas pagal Europos reikalavimus. Pamokos tikslas - išsiaiškinti  pakuočių rūšis, ISO standartus bei pakuočių tvarkymo reikalavimus pagal ES normas. Sužinota apie standartizuotas pakuotes, jų klasifikaciją, paskirtį, medžiagas, iš kurių gaminamos pakuotės. Aiškintasi kaip vyksta logistiniai procesai nuo gamintojo iki vartotojo. Pamokoje buvo nagrinėjamas konkrečios įmonės pakuočių tvarkymo pavyzdys. Moodle aplinkoje mokiniai atliko užduotį bei kėlė namų aplinkoje randamų pakuočių nuotraukas, aiškino jų paskirtį bei kaip apsaugoti aplinką nuo teršimo.

#MEPA     #MEPALIETUVA

Pamokos tema