Elektrikas

Elektrikas

Elektrikas

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją.

 

Baigusiems 12 klasių (įgyjama kvalifikacija) IV LTKS lygis.....

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (įgyjama kvalifikacija).....

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai