Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

     Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Programoje numatyti 6 privalomieji moduliai: įvadinis modulis; bendrieji elektrotechnikos ir elektronikos darbai; elektros mašinų įrengimas ir eksploatavimas; žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos įrengimas ir eksploatavimas; skirstomojo tinklo 0,4–35 kw ir perdavimo tinklo 110-400 kw įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas; įvadas į darbo rinką. Programoje taip pat numatyti 5 pasirenkamieji moduliai. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

 Ši programa skirta pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui.

Minimalus išsilavinimas  – vidurinis.

Mokymosi forma – dieninė.

Programos apimtis -  pirminiam mokymui 60 kreditų, tęstiniam 50 kreditų.

Suteikiama profesinė kvalifikacija  – Elektrikas.

     Į šią specialybę priimami mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 1 metai. Baigę mokyklą, mokiniai įgyja specialybės diplomą.

     Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: gebės suprasti elektrinius procesus, vykstančius elektros įrenginiuose, supras elektros įrenginių veikimą ir konstrukciją bei įrangą. Gebės įrengti, sumontuoti ir eksploatuoti veikiančius elektros įrenginius. Supras elektrotechninius ir elektronikos procesus, vykstančius elektros įrenginiuose, mokės juos valdyti ir prižiūrėti.

 

 

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai